Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο τον έλεγχο της τήρησης των έκτακτων μέτρων για τη συμμετοχή των φοιτητών κάθε κύκλου σπουδών, καθώς και του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΕΜΠ στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21PROC009299860

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21PROC009315271

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF