Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διαγωνισμοί

Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των Σχολών και της Διοίκησης του Ε.Μ.Π.

Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των Σχολών και της Διοίκησης του Ε.Μ.Π. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το εν λόγω… Περισσότερα »Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των Σχολών και της Διοίκησης του Ε.Μ.Π.

Υπηρεσίες δημοσιεύσεων των υπηρεσιακών ανακοινώσεων του ΕΜΠ στον ημερήσιο τύπο για το έτος 2024

Υπηρεσίες δημοσιεύσεων των υπηρεσιακών ανακοινώσεων του ΕΜΠ στον ημερήσιο τύπο για το έτος 2024 Διακήρυξη διαγωνισμού Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Προμήθεια Εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Σχολών του Ε.Μ.Π.

Προμήθεια Εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Σχολών του Ε.Μ.Π. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 393.569,56 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%… Περισσότερα »Προμήθεια Εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Σχολών του Ε.Μ.Π.