Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Home » Ανακοινώσεις » Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

Διακήρυξη με αριθ. πρωτ. 36969/29.07.2022 για: Α. Τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (κτηρίων, οικοπέδων, κληροδοτημάτων και λοιπών ακινήτων ιδιοκτησίας του). Τη δημιουργία Μητρώου παγίων με όλα τα στοιχεία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Β. Την ετήσια Οικονομική & Λογιστική Παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη συνολική συμφωνία οικονομικής χρήσης και την υποστήριξη στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων έτους 2022. Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών φορολογικής — δημοσιονομικής — ασφαλιστικής υποστήριξης για τις ανάγκες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Διακήρυξη με αριθ. πρωτ. 36969/29.07.2022 Α. Προσδιορισμός της αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  (κτηρίων, οικοπέδων, κληροδοτημάτων και λοιπών ακινήτων ιδιοκτησίας του). … Περισσότερα »Διακήρυξη με αριθ. πρωτ. 36969/29.07.2022 για: Α. Τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (κτηρίων, οικοπέδων, κληροδοτημάτων και λοιπών ακινήτων ιδιοκτησίας του). Τη δημιουργία Μητρώου παγίων με όλα τα στοιχεία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Β. Την ετήσια Οικονομική & Λογιστική Παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη συνολική συμφωνία οικονομικής χρήσης και την υποστήριξη στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων έτους 2022. Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών φορολογικής — δημοσιονομικής — ασφαλιστικής υποστήριξης για τις ανάγκες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Διακήρυξη Αρ. Πρωτ. 61181/28-12-2021 για Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων του ΕΜΠ με ανταλλακτικά και αναλώσιμα

Διακήρυξη Αρ. Πρωτ. 61181/28-12-2021 για Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων του ΕΜΠ με ανταλλακτικά και αναλώσιμα Διακήρυξη Αρ. Πρωτ. 61181/28-12-2021 για Υπηρεσίες συντήρησης και… Περισσότερα »Διακήρυξη Αρ. Πρωτ. 61181/28-12-2021 για Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων του ΕΜΠ με ανταλλακτικά και αναλώσιμα

Τρίτη Ανακοίνωση επί της υπ΄ αριθμ. 58057/10-12-2021 Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 146041)

Τρίτη Ανακοίνωση επί της υπ΄ αριθμ. 58057/10-12-2021 Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 146041). Τρίτη Ανακοίνωση επί της υπ΄ αριθμ. 58057/10-12-2021 Πρόσκλησης σε… Περισσότερα »Τρίτη Ανακοίνωση επί της υπ΄ αριθμ. 58057/10-12-2021 Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 146041)

Δεύτερη Ανακοίνωση επί της υπ΄ αριθμ. 58057/10-12-2021 Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 146041)

Δεύτερη Ανακοίνωση επί της υπ΄ αριθμ. 58057/10-12-2021 Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 146041) Δεύτερη Ανακοίνωση επί της υπ΄ αριθμ. 58057/10-12-2021 Πρόσκλησης σε… Περισσότερα »Δεύτερη Ανακοίνωση επί της υπ΄ αριθμ. 58057/10-12-2021 Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 146041)