Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διακήρυξη Αρ. Πρωτ. 14360/10-04-2024 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής με ανταλλακτικά και αναλώσιμα των ανελκυστήρων του ΕΜΠ»

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF