Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την ετήσια συντήρηση και αναβάθμιση του λογισμικού του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παράγραφο 2.β.γγ. του άρθρο 32 του ν. 4412/2016 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής, αναβάθμισης καιβαθμονόμησης εργαστηριακών οργάνων για τις ανάγκες της σχολής Χημικών Μηχανικών.

Πρόσκληση HYPER.pdf

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF