Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Κληροδότημα : Γκανιώτη Χ.


Διαθήκη – Δωρεά:  
Διαθήκη της 22.6.1967 Απόσπασμα Συνεδρίασης Συγκλήτου της 19ης.2.1976

Βούληση διαθέτη:  Χορήγηση υποτροφιών σε άπορους φοιτητές που κατάγονται από ελληνικά νησιά