Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Κληροδότημα : Κανελλάκη Π.


Διαθήκη – Δωρεά:  
Περαίωση εκκαθάρισης – Έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών 22.1.2001 Απόσπασμα πρακτικού Συνεδρίασης Συγκλήτου της 25ης.2.2000

Βούληση διαθέτη: Βραβείο επίδοσης στην Πληροφορική