Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Κληροδότημα : Καψαλάκη Α.


Διαθήκη – Δωρεά:  
Διαθήκη 28.2.1984. Απόσπασμα πρακτικού Συνεδρίασης Συγκλήτου της 30ης.8.1991

Βούληση διαθέτη: Χορήγηση υποτροφιών σε άπορους φοιτητές