Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Κληροδότημα : Κρητικού Ν.


Διαθήκη – Δωρεά:  
Ιδιόχειρη Διαθήκη της 29ης.9.1982
Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης Συγκλήτου της 13ης.2.1987

Βούληση διαθέτη: Βραβεία επίδοσης στα Μαθηματικά