Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Κληροδότημα : Κυριαζή Π.


Διαθήκη – Δωρεά:
Έγκριση σύστασης Κοινωφελούς Ιδρύματος ΦΕΚ αρ.83 τεύχος Β 9.2.1995. Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης Συγκλήτου της 11ης.7.2003

Βούληση διαθέτη: Αγορά Η/Υ και συντήρηση αυτών. Αγορά επιστημονικών βιβλίων προς εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του Ε.Μ.Π.