Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Κληροδότημα : Μπέη Μ.


Διαθήκη – Δωρεά: 
Θέσπιση βραβείου με απόφαση Συγκλήτου

Βούληση διαθέτη: Χορήγηση ετήσιου βραβείου Αριστείας στη Ρομποτική & Αυτοματισμό, Κων/νος Μαυροειδής. “Constantinos Mavroidis Αward for Excellence in Robotics and Automation”