Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Κληροδότημα : Οικονομίδη Λ.


Διαθήκη – Δωρεά:
Δημόσια Διαθήκη της 21ης.5.1926. Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης Συγκλήτου της 27ης.10.1978

Βούληση διαθέτη: Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό σε Διπλωματούχους της Σχολής Χημικών Μηχανικών