Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Κληροδότημα : Παπασταύρου Α.


Διαθήκη – Δωρεά: 
Ανακοίνωση Δωρεάς της 2ας.12.1983. Αποδοχή Δωρεάς – Πρακτικό Συνεδρίασης Συγκλήτου της 2ας.12.1983

Βούληση διαθέτη: Βραβεία επίδοσης σε φοιτητές των Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών