Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Κληροδότημα : Στρίγγου Α.


Διαθήκη – Δωρεά: 
Πρακτικά Δημοσίευσης Διαθήκης 8.3.1991. Ανακοίνωση Διαθήκης Υπουργείο Οικονομικών. Απόφαση της Συγκλήτου 19.7.1991 για την αποδοχή της κληρονομιάς

Βούληση διαθέτη: Υποτροφίες στην Ειδικότητα των λεβήτων.