Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Κληροδότημα : Βασιλειάδη Μ.


Διαθήκη – Δωρεά:  
Δημόσια Διαθήκη αρ. 14.513 της 1ης .7.1981
Αποδοχή Κληροδοτήματος Ε.Μ.Π. προς Υπουργείο Οικονομικών της 17ης.12.1984, Αποδοχή Κληροδοτήματος – Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου της 30ης.10.1984, Απόφαση Εφετείου Αθηνών αρ. 2247/2009

Βούληση διαθέτη:  Χορήγηση Υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία στον κλάδο της Πολεοδομίας