Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και διενέργειας για τον υπ΄αριθμ. Πρωτ. 16191/01-12-2021 Διαγωνισμό Προμήθειας Επίπλων.

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας - 21PROC009742553

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF