Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Δεύτερη Ανακοίνωση επί της υπ΄ αριθμ. 58057/10-12-2021 Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 146041)

Δεύτερη Ανακοίνωση επί της υπ΄ αριθμ. 58057/10-12-2021 Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 146041)

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21PROC009804132

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF