Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 για την προμήθεια και τοποθέτηση στέγαστρου στο αίθριο του κτηρίου Φυσικής στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 για την προμήθεια και τοποθέτηση στέγαστρουστο αίθριο του κτηρίου Φυσικής στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

21PROC009812083

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF