Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τρίτη Ανακοίνωση επί της υπ΄ αριθμ. 58057/10-12-2021 Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 146041).

Τρίτη Ανακοίνωση επί της υπ΄ αριθμ. 58057/10-12-2021 Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 146041)

Τρίτη Ανακοίνωση - ΨΡΣΣ46ΨΖΣ4-ΗΓ2

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF