Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διακήρυξη Αρ. Πρωτ. 61181/28-12-2021 για Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων του ΕΜΠ με ανταλλακτικά και αναλώσιμα

Διακήρυξη Αρ. Πρωτ. 61181/28-12-2021 για Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής των ανελκυστήρων του ΕΜΠ με ανταλλακτικά και αναλώσιμα

Διακήρυξη Αρ.Πρωτ. 61181/28-12-2021 22PROC009892792

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF