Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Επιτροπές Διοίκησης και Σχολών του Ιδρύματος

Μετά από απόφαση της 3ης/2022 έκτακτης συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου την 16/03/2022 σχετικά με την Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης και Σχολών (Επιτροπών) του Ιδρύματος, για ένα (1) έτος, παρακάτω μπορείτε να δείτε τα αντίστοιχα αρχεία με αναλυτικές πληροφορίες για τα αρμόδια Όργανα .