Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διακήρυξη διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 28293/16-06-2023 για «Υπηρεσίες συντήρησης χώρων πρασίνου της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου και του συγκροτήματος Πατησίων»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των χώρων πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο της Πολυτεχνειούπολης, συμπεριλαμβανομένων του περιβάλλοντα χώρου της Εστίας και του περιβάλλοντα χώρου των Νέων Εστιών (Ζωγράφου), καθώς και του περιβάλλοντα χώρου των κτηρίων επί της οδού Πατησίων αρ. 42. Συγκεκριμένα, αφορά την φυτοπροστασία (συμπεριλαμβανομένων φοινικοειδών και πεύκων), το κλάδεμα υπαρχόντων δένδρων-θάμνων, τον καθαρισμό των χώρων πρασίνου και το βοτάνισμα (αποψίλωση), με απομάκρυνση των προϊόντων κοπής και τις νέες φυτεύσεις για την αναπλήρωση κενών φύτευσης.

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF