Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 32825/10.07.2023 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ»

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF