Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 35240/21-07-2023 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και μικροεπισκευών για την λειτουργία των κτηριακών εγκαταστάσεων στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και στο Συγκρότημα Πατησίων.

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF