Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

nbilalis

Αναδιαμόρφωση των όρων της παρ. 2.2.7 και της παρ. 2.2.9.2.Β.4 της διακήρυξης για την «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακών υπηρεσιών ταυτοποίησης/διαχείρισης και πρόσβασης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ» (ΑΔΑΜ: 24PROC014962631), (2) Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και της ημερομηνίας διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 353582) και (3) Καθορισμός νέου ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου ισχύος των εγγυήσεων συμμετοχής στον ανωτέρω διαγωνισμό

Αναδιαμόρφωση των όρων της παρ. 2.2.7 και της παρ. 2.2.9.2.Β.4 της διακήρυξης για την «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακών υπηρεσιών ταυτοποίησης/διαχείρισης και πρόσβασης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης… Περισσότερα »Αναδιαμόρφωση των όρων της παρ. 2.2.7 και της παρ. 2.2.9.2.Β.4 της διακήρυξης για την «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακών υπηρεσιών ταυτοποίησης/διαχείρισης και πρόσβασης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ» (ΑΔΑΜ: 24PROC014962631), (2) Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και της ημερομηνίας διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 353582) και (3) Καθορισμός νέου ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου ισχύος των εγγυήσεων συμμετοχής στον ανωτέρω διαγωνισμό

Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακών υπηρεσιών ταυτοποίησης/διαχείρισης και πρόσβασης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ

Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακών υπηρεσιών ταυτοποίησης/διαχείρισης και πρόσβασης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Γενικές υπηρεσίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών υποσταθμών ηλεκτρικής ενέργειας της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου και του Συγκροτήματος Πατησίων

Γενικές υπηρεσίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών υποσταθμών ηλεκτρικής ενέργειας της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου και του Συγκροτήματος Πατησίων ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή… Περισσότερα »Γενικές υπηρεσίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών υποσταθμών ηλεκτρικής ενέργειας της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου και του Συγκροτήματος Πατησίων