Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τμήμα Ελέγχου Δαπανών

Το Τμήμα Ελέγχου Δαπανών παρέχει πληροφορίες και οδηγίες σε όλα τα τμήματα για την εκτέλεση των δαπανών και προβαίνει στην εκκαθάριση και ενταλματοποίηση κάθε είδους δαπάνης. Παραλαμβάνει τα δελτία παραγγελιών για την εκτέλεση δαπανών σε βάρος των προϋπολογισμών του Ιδρύματος και ελέγχει την ύπαρξη υπολοίπου του αντίστοιχου λογαριασμού κατά κατηγορία πραγματοποιούμενης δαπάνης. Παραλαμβάνει όλο τα τιμολόγια και λοιπά παραστατικά των διαφόρων αγορών, τα παραβάλλει με τα δελτία παραγγελίας, ελέγχει τη νομιμότητα αυτών και εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής και τις σχετικές επιταγές. Ελέγχει την ύπαρξη προϋποθέσεων εκδόσεων ενταλμάτων προπληρωμής και προβαίνει στην έκδοσή τους. Διενεργεί την ενταλματοποίηση και εκκαθάριση των δαπανών νοσηλείας και των συγγραφικών δικαιωμάτων από τη δωρεά διανομή διδακτικών βιβλίων και σημειώσεων στους φοιτητές, σε συνεργασία με την Διεύθυνση  Σπουδών.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το προσωπικό που απαρτίζει το εν λόγω τμήμα:

Ονοματεπώνυμο Θέση Εσωτερικό τηλέφωνο E-mail
Τσιλιγκίρης Κώστας
Αναπλ. Προϊστάμενος
3385
Καπλάνη Ιωάννα
1802
Μανιατάκου Μιχαλίτσα (Λίνα)
1832
Χριστοδουλοπούλου Γεωργία
1844
Δάτσικα Ευγενία
4098
Τζιγάνης Κλεομένης
1015
Ρούκα Ελένη
4087
Κακαρέα Ειρήνη
1912
Λεουτσέα Βασιλική
1989

* εαν καλείτε από τηλεφωνική γραμμή εκτός του Ιδρύματος  θα χρειαστεί να βάλετε το πρόθεμα (210-772) π.χ 2107723418