Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

4. Καταθέσεις Όψεως

Στον Πίνακα 4.1 φαίνονται οι καταθέσεις όψεως των αντίστοιχων Κληροδοτημάτων -Δωρεών την 30η.11.2020 στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Πίνακας 4.1 Καταθέσεις όψεως (Ε.Τ.Ε)
 
A/A Κληροδότημα/Δωρεά Ποσό
1.
Αβέρωφ Γ. 16ο
46.934,19 €
2.
Αβέρωφ Γ. 17ο
2.637,08 €
3.
Αθανασιάδου Ξ.
4.392,24 €
4.
Αλτηγού Π.
7.572,86 €
5.
Αποστολίδου Α.
1.258,24 €
6.
Αργυρόπουλου Χ.
13.908,58 €
7.
Βασιλειάδη Μ.
1.388,39 €
8.
Βουγιούκαλου Ε.
141.56 €
9.
Γκανιώτη Χ.
6.005,16 €
10.
Γκιουρουνλιάν-Βιοχάλκο
30.068,72 €
11.
Διαφόρων
8.156,28 €
12.
Ζωγραφάκη Γ.
19.381,59
13.
Θωμαΐδη Δ. (Δωρεά)
7.142,70 €
14.
Θωμαϊδη (Κληροδότημα)
476.548,43 €
15.
Κανελλάκη Π.
393.21 €
16.
Καρυδογιάννη Χ.
9.658,05 €
17.
Καυταντζόγλου Λ.
107.754,47 €
18.
Καψαλάκη Α.
662.13 €
19.
Κοντοδήμου Β.
171.40 €
20.
Κρητικού Ν.
2.534,62 €
21.
Κυριαζή Π.
9.945,07 €
22.
Λαμπρινού Μ.
101.161,59 €
23.
Μεταξάτου Μ.
1.219,95 €
24.
Μ. Μπέη (Κ. Μαυροειδή)
27,91 €
25.
Οικονομίδου Λ.
7.660,35 €
26.
Παπασταύρου Αρ.
1.072,05 €
27.
Πλουμιστού Μ.
31.995,92 €
28.
Σαμαρά Δ.
293,61 €
29.
Στούρνα Κ.
9.116,33 €
30.
Στρίγγου Α.
3.616,24 €
31.
Τρέκα
6.340,39 €
32.
Τσαντίλη Ε.
731,40 €
33.
Χλωρού Σ.
214.005,77 €
Σύνολο
1.133.856,48 €

Στον Πίνακα 4.2 φαίνονται οι καταθέσεις όψεως των αντίστοιχων Κληροδοτημάτων -Δωρεών την 30η.11.2020 στην EUROBANK.

Πίνακας 4.2 Καταθέσεις όψεως (EUROBANK)

A/A Κληροδότημα/Δωρεά Ποσό
1.
Αβέρωφ Γ. 16ο
200.000,00 €
2.
Αβέρωφ Γ. 17ο
21.000,00 €
3.
Αλτηγού Π.
41.000,00 €
4.
Αργυρόπουλου Χρ.
90.000,00 €
5.
Βασιλειάδη Μ.
17.000,00 €
6.
Γκανιώτη Χ.
43.000,00 €
7.
Διαφόρων
18.500,00 €
8.
Θωμαΐδη Δ. (Δωρεά)
17.000,00 €
9.
Θωμαΐδη Δ. (Κληροδότημα)
700.000,00 €
10.
Καρυδογιάννη Χ.
6.000,00 €
11.
Καυταντζόγλου Λ.
480.000,00 €
12.
Κρητικού Ν.
7.000,00 €
13.
Κυριαζή Π.
5.000,00 €
14.
Λαμπρινού Μ.
155.000,00 €
15.
Μεταξάτου Μ.
4.000,00 €
16.
Οικονομίδου Λ.
3.000,00 €
17.
Πλουμιστού Μ.
40.000,00 €
18.
Στρίγγου Α.
22.000,00 €
19.
Τρέκα
17.000,00 €
20.
Τσαντίλη
5.000,00 €
21.
Χλωρού Σ.
2.250.000,00 €
Σύνολο
4.141.500,00 €