Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τμήμα Λογιστηρίου

Το Τμήμα Λογιστηρίου τηρεί τους λογαριασμούς του Ιδρύματος και των κληροδοτημάτων βάσει του λογιστικού σχεδίου, στα υπό του νόμου προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία.  Επιμελείται για τη νόμιμη, ορθή και αιτιολογημένη καταχώρηση των συμψηφιστικών και λογιστικών εγγραφών στα σχετικά βιβλία και καταρτίζει τον ισολογισμό του Ιδρύματος.

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε αναλυτικά στοιχεία για το προσωπικό που απαρτίζει το εν λόγω τμήμα:

Ονοματεπώνυμο Θέση Εσωτερικό τηλέφωνο E-mail
Καλαϊτζάκη Μαρίνα
Αναπλ. Προϊσταμένη
2118
Ακριβιάδης Χρήστος
4059
Γρίβα Κωνσταντούλα
1901
Κακαρέα Ειρήνη
1912
Ρούκα Ελένη
4087

* εαν καλείτε από τηλεφωνική γραμμή εκτός του Ιδρύματος  θα χρειαστεί να βάλετε το πρόθεμα (210-772) π.χ 2107723418