Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

3. Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (Ομόλογα)

3.1 Γενικά

Η περιουσία των Κληροδοτημάτων του Ε.Μ.Π. τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου (ομόλογα) φαίνονται στο Πίνακα 3.1 Στον Πίνακα φαίνονται από αριστερά προς τα δεξιά: Το Κληροδότημα/Δωρεά, το είδος του τίτλου και ημερομηνία απόδοσης, η ονομαστική αξία σε €, το επιτόκιο απόδοσης, η μικτή ετήσια απόδοση, φόρος 10% και η καθαρή ετήσια απόδοση.

Πίνακας 3.1 Τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου (06/02/2009)

Α/Α Κληροδότημα/Δωρεά Είδος Τίτλου Ημερομηνία Απόδοσης Ονομαστική Αξία (€) Επιτόκιο Έκδοσης (%) Μικτή Ετήσια Απόδοση (€) Φόρος 10% Καθαρή Ετήσια Απόδοση (€)
1.
Αβέρωφ 16ο
ΟΕΔ 15ετές Σταθ. Επιτ. (Δημοπρ.)
11/01/2014
62.500,00 €
6,50%
4.062,50 €
406,25%
3.656,25 €
2.
Αβέρωφ 16ο
ΟΕΔ 20ετές Σταθ. Επιτ. (Δημοπρ.)
22/10/2019
79.300,00 €
6,50%
5.154,50 €
515,45%
4.693,05 €
3.
Αβέρωφ 16ο
ΟΕΔ 20ετές (ΔΗΜ) 1st Short CPN
24/10/2022
75.000.00 €
5,90%
4.425,00 €
442,50%
3.982,50 €
Σύνολο
216.800,00 €
12.277,80 €
4.
Αβέρωφ 17ο
ΟΕΔ 20ετές Σταθ. Επιτ. (Δημοπρ.)
22/10/2019
21.000,00 €
6,50%
429,00 €
42,90%
386,10 €
5.
Αβέρωφ 17ο
ΟΕΔ 20ετές (ΔΗΜ) 1st Short CPN
24/10/2022
8.000,00 €
5,90%
472,00 €
47,20%
424,80 €
Σύνολο
14.600,00 €
810,90 €
6.
Αλτήγου
ΟΕΔ 20ετές Σταθ. Επιτ. (Δημοπρ.)
22/10/2019
21.000,00 €
6.50%
1.365,00 €
136,50%
1.228,50 €
7.
Αλτήγου
ΟΕΔ 20ετές (ΔΗΜ) 1st Short CPN
24/10/2022
20.000.00 €
5,90%
1.180,00 €
118,00%
1.062,00 €
8.
Αλτήγου
ΟΕΔ 10ετές
20/07/2018
83.000,00 €
4,60%
3.818,00 €
381,80%
3.436,20 €
Σύνολο
124.000,00 €
5.726,70 €
9.
Αποστολίδη
ΟΕΔ 20ετές Σταθ. Επιτ. (Δημοπρ.)
22/10/2019
2.600,00 €
6,50%
169,00 €
16,90%
152,10 €
Σύνολο
2.600,00 €
152,10 €
10.
Αργυροπούλου
ΟΕΔ 15ετές Σταθ. Επιτ. (Δημοπρ.)
11/01/2014
92.638,00 €
6,50%
6.0003,92 €
600,39%
5.403,52 €
11.
Αργυροπούλου
ΟΕΔ 20ετές Σταθ. Επιτ. (Δημόπρ.)
22/10/2019
13.200,00 €
6,50%
858,00 €
85,80%
772,20 €
12.
Αργυροπούλου
ΟΕΔ 20ετές (Δημ.) 1st Short CPN
24/10/2022
20.000,00 €
5,90%
1.180,00 €
118,00%
1.062,00 €
13.
Αργυροπούλου
ΟΕΔ 10ετές
20/07/2018
62.000,00 €
4,60%
2.852,00 €
285,20%
2.566,80 €
Σύνολο
187.568,00 €
9.804,52 €
14.
Βουγιούκαλου
ΟΕΔ 20ετές Σταθ. Επιτ. (Δημοπρ.)
22/10/2019
3.900,00 €
6,50%
253,50 €
25,35%
228,15 €
Σύνολο
3.900,00 €
228,15 €
15.
Γκανιώτη - Παπαγεωργίου
ΟΕΔ 20ετές (Δημ.) 1st Short CPN
24/10/2022
55.000,00 €
5.90%
3.245,00 €
324,50%
2.920,50 €
16.
Γκανιώτη - Παπαγεωργίου
ΟΕΔ 15ετές Σταθ. Επιτ. (Δημοπρ.)
11/01/2014
25.000,00 €
6,50%
1.625,00 €
162,50%
1.462,50 €
17.
Γκανιώτη - Παπαγεωργίου
ΟΕΔ 10ετές
20/07/2018
73.000,00 €
4,60%
3.358,00 €
335.80%
3.022,20 €
Σύνολο
153.000,00 €
7.405,20 €
18.
Διαφόρων
ΟΕΔ 20ετές Σταθ. Επιτ. (Δημοπρ.)
22/10/2019
7.900,00 €
6.50%
513,50 €
51,35%
462,14 €
19.
Διαφόρων
ΟΕΔ 20ετές (Δημ.) 1ST Short CPN
24/10/2022
20.000,00 €
5.90%
1.180,00 €
118,00%
1.062,00 €
20.
Διαφόρων
ΟΕΔ 10ετές
20/07/2018
52.000,00 €
4.60%
2.392,00 €
239,20%
2.152,80€
Σύνολο
79.900,00 €
3.676,94 €
21.
Θωμαϊδη Δωρεά
ΟΕΔ 20ετές Σταθ. Επιτ. (Δημοπρ.)
ΟΕΔ 20ετές Σταθ. Επιτ. (Δημοπρ.)
10.600,00 €
6.50%
689,00 €
68,90%
620,10 €
22.
Θωμαϊδη Δωρεά
1st Short CPN
24/10/2022
24.0000,00 €
5,90%
1.416,00 €
141,60%
1.274,40 €
23.
Θωμαϊδη Δωρεά
ΟΕΔ 10ετές
20/07/2018
31.000,00 €
4,60%
1.426,00 €
142,60%
1.283,40 €
Σύνολο
65.600,00 €
3.177,90 €
24.
Θωμαϊδη Κληροδότημα
ΟΕΔ 20ετές σΤΑΘ. επιτ. (Δημοπρ.)
22/10/2019
39.700,00 €
6.50%
2.580,80 €
258,05%
2.322,45 €
25.
Θωμαϊδη Κληροδότημα
ΟΕΔ 20ετές (Δημ.) 1st Short CPN
24/10/2022
309.000,00 €
5,90%
18.231,10 €
1823,10%
16.407,90 €
26.
Θωμαϊδη Κληροδότημα
ΟΕΔ 20ετές (Δημ.) 1st Short CPN
24/10/2022
130.000,00 €
5,90%
7.670,00 €
767,00%
6.930,00 €
27.
Θωμαϊδη Κληροδότημα
ΟΕΔ 5ετές
20/08/2014
493.000,00 €
5.50%
27.115,00 €
2711,50 %
24.403,50 €
Σύνολο
971.700,00 €
50.036,85 €
28.
Κανελλάκη
ΟΕΔ 15ετές Σταθ. Επιτ. (Δημοπρ.)
13/01/2014
48.405,00 €
6.50%
3.146,33 €
314,63%
2.831,69€
Σύνολο
48.405,00 €
2.831,69 €
29.
Καυταντζόγλου
ΟΕΔ 20ετές Σταθ. Επιτ. (Δημοπρ.)
22/10/2019
31.700,00 €
6,50%
2.060,50 €
206,05%
1.854,45 €
30.
Καυταντζόγλου
ΟΕΔ 20ετές (Δημ.) 1st Short CPN
24/10/2022
110.000,00 €
5,90%
6490,00 €
649,00%
5.841,00 €
31.
Καυταντζόγλου
ΟΕΔ 20ετές (Δημ.) 1st Short CPN
24/10/2022
88.000,00 €
5,90%
5.192,00 €
519,20%
4.672,80 €
32.
Καυταντζόγλου
ΟΕΔ 10ετές
20/07/2018
157.000,00 €
4.60%
7.222,00 €
722,20%
6.499,80 €
Σύνολο
368.700,00 €
18.868,05 €
33.
Καψαλάκη
ΟΕΔ 20ετές Σταθ. Επιτ. (Δημοπρ.)
22/10/2019
7.900,00 €
6.50%
513,50 €
51,35%
462,14 €
Σύνολο
7.900,00 €
462,14 €
34.
Κοντοδήμου
ΟΕΔ 20ετές Σταθ. Επιτ. (Δημοπρ.)
22/10/2019
3.970,00 €
6.50%
288,05 €
25,81%
232,24 €
Σύνολο
3.970,00 €
232,24 €
35.
Κρητικού
ΟΕΔ 20ετές Σταθ. Επιτ. (Δημοπρ.)
22/10/2019
60.800,00 €
6,50%
3.952,00 €
395.20%
3.556,80 €
36.
Κρητικού
ΟΕΔ 20ετές (Δημ.) 1st Short CPN
24/10/2022
18.000,00 €
5.90%
1.062,00 €
106,20%
955,79 €
37.
Κρητικού
ΟΕΔ 10ετές
20/07/2018
26.000,00 €
4,60%
1.196,00 €
119,60%
1.076,39 €
Σύνολο
104.800,00 €
5.588,98 €
38.
Λαμπρινού
ΟΕΔ 20ετές (Δημ.) 1st Short CPN
24/10/2022
136.000,00 €
5,90%
8.024,00 €
802,40%
7.221,59 €
39.
Λαμπρινού
ΟΕΔ 10ετές
20/07/2018
104.000,00 €
4,60%
4.784,00 €
478,40%
4,305,59 €
Σύνολο
240.000,00 €
11.527,18 €
40.
Μεταξάτου
ΟΕΔ 20ετές Σταθ. Επιτ. (Δημοπρ.)
22/10/2019
2.650,00 €
6,50%
172.25 €
17,23%
155,02 €
Σύνολο
2.650,00 €
155,02 €
41.
Οικονομίδου
ΟΕΔ 20ετές Σταθ. Επιτ. (Δημοπρ.)
22/10/2019
26.400,00 €
6,50%
1.716,00 €
171,60%
1.544,40 €
42.
Οικονομίδου
ΟΕΔ 20ετές (Δημ.) 1st Short CPN
24/10/2022
36.000,00 €
5.90%
2.124,,00 €
212,40%
1911,60 €
43.
Οικονομίδου
ΟΕΔ 20ετές (Δημ.) 1st Short CPN
24/10/2022
20.000,00 €
5,90%
1.180,00 €
118,00%
1.062,00 €
Σύνολο
82.400,00 €
4.518,00 €
44.
Πλουμιστού
ΟΕΔ 20ετές Σταθ. Επιτ. (Δημοπρ.)
22/10/2019
7.900,00 €
4,60%
363,40 €
36,34%
327,05 €
45.
Πλουμιστού
ΟΕΔ 10ετές
20/07/2018
10.000,00 €
4,60%
460,00 €
46,00%
413,99 €
Σύνολο
17.900,00 €
741,04 €
46.
Σαμαρά
ΟΕΔ 12ετές (Δημ.) 1st Short CPN
24/10/2022
15.000,00 €
5,90%
885,00 €
88,50%
796,50 €
Σύνολο
15.000,00 €
796,50 €
47.
Στούρνα
ΟΕΔ 20ετές Σταθ. Επιτ. (Δημοπρ.)
22/10/2019
6.600,00 €
6,50%
429,00 €
42,90%
386,09 €
Σύνολο
6.600,00 €
386,09 €
48.
Τσαντίλη
ΟΕΔ 20ετές Σταθ. Επιτ. (Δημοπρ.)
22/10/2019
7.900,00 €
6,50%
513,50 €
51,35%
462,14 €
Σύνολο
7.900,00 €
462,14 €
49.
Χλωρού
ΟΕΔ 20ετές Σταθ. Επιτ. (Δημοπρ.)
22/10/2019
132.500,00 €
6,50%
8.512,50 €
861,25%
7.751,25 €
50.
Χλωρού
ΟΕΔ 20ετές (Δημοπρ.) 1st Short CPN
24/10/2022
100.000,00 €
5,90%
5.900,00 €
590,00%
5.310,00 €
51.
Χλωρού
ΟΕΔ 20ετές (Δημοπρ.) 1st Short CPN
24/10/2022
282.000,00 €
5,90%
16.638,00 %
1663,80%
14.974,20 €
52.
Χλωρού
ΟΕΔ 5ετές
20/08/2014
690.000,00 €
5,50%
37.950,00 €
3.795,00%
34.155,00 €
Σύνολο
1.204.500,00 €
62.190,45 €
53.
Παπασταύρου - Δωρεά
ΟΕΔ 10ετές
20/07/2018
16.000,00 €
4,60%
736,00 €
73,60%
662,40 €
Σύνολο
16.000,00 €
662,40 €
54.
Τρέκα
ΟΕΔ 10ετές
20/07/2018
65.000,00 €
5,68%
3.692,00 €
369,20%
3.322,80 €
Σύνολο
65.000,000 €
3.322,80 €
Γενικό Σύνολο
4.029.393,00 €
206.0471,78 €

Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τους κανόνες ανταλλαγής ομολόγων (PSI), η Σύγκλητος του Ιδρύματος στην από 6.3.2012 συνεδρίασή της αποφάσισε:

Εκ του συνολικού ποσού 4.029.393,00€ των επενδυμένων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου των είκοσι πέντε (25) Δωρεών και Κληροδοτημάτων του Ε.Μ.Π.:
1. Τη συμμετοχή δεκατεσσάρων (14) Δωρεών και Κληροδοτημάτων (δια των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας 3.403.368,00€ που κατέχουν) στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI).
2. Την εξαίρεση έντεκα (11) Δωρεών και Κληροδοτημάτων (δια των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας 626.025,00€ που κατέχουν) από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI), λαμβάνοντας υπόψη την αιτιολογία που αναφέρεται για το κάθε Κληροδότημα.

Η ανταλλαγή έγινε χωρίς τη συναίνεση του Ε.Μ.Π. και ενέργειες του Ιδρύματος.
Εκ μέρους του Ιδρύματος έγιναν οι εξής ενέργειες:

– Επιστολή του Πρύτανη του Ε.Μ.Π. προς τον τότε Υπουργό Οικονομικών και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης την 5η.3.2012/5046, με την οποία αιτήθηκε την εξαίρεση των Κληροδοτημάτων και Δωρεών του Ε.Μ.Π. από το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων.
– Ανάθεση στο Δικηγορικό Γραφείο του Καθηγητή Κ. Ρέμελη της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της απόφασης ανταλλαγής Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου εκ των Δωρεών και Κληροδοτημάτων του Ε.Μ.Π.

Η προσφυγή του Ε.Μ.Π. συζητήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας την 22α.3.2013.

Η ονομαστική αξία των παραπάνω τίτλων μετά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI) ανερχόταν σε 1.873.667,00€ και η αποτίμησή τους σε 846.347,31€.

Η αποτίμηση τους σύμφωνα με τις εξαμηνιαίες καταστάσεις αναλυτικής κατάστασης χαρτοφυλακίου της ΕΤΕ κατά την 30η.6.2020 ανέρχεται σε 620.337,35€.