Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Επισκόπηση έργου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 2020

Παρακάτω θα βρείτε επισκόπηση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για το Οικονομικό Έτος 2020.

Επισκόπηση έργου Διεύθυνσης Προμηθειών 2020

Πατήστε στο αντίστοιχο link και θα δείτε το αρχείο σε μορφή .pptx

Επισκόπηση έργου Διεύθυνσης Προμηθειών 2020

Πατήστε στο αντίστοιχο link και θα δείτε το αρχείο σε μορφή .pdf