Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Περιγραφή:  Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αναβάθμιση του φωτισμού περιβάλλοντος χώρου στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, και ειδικότερα :
Α. Η προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων ρυθμιζόμενων επιπέδων φωτισμού και κεντρικού συστήματος ελέγχου και διαχείρισης φωτισμού, για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δικτύων σε οδούς, πεζόδρομους και στον περιβάλλοντα χώρο στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (αφορά στην αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων επί υφιστάμενων ιστών).
Β. Η προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED για την ενεργειακή αναβάθμιση του περιμετρικού φωτισμού των κτιρίων στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (αφορά στην αντικατάσταση 4 φωτιστικών σωμάτων περιμετρικού φωτισμού ασφαλείας κτιρίων).
Γ. Η κατασκευή δικτύων φωτισμού, προμήθεια και εγκατάσταση ιστών και φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED για τον φωτισμό σκοτεινών ζωνών οδών, πεζόδρομων, κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (αφορά στην εγκατάσταση δικτύου φωτισμού σκοτεινών περιοχών). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.530.585,82€ συμπ. ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.234.343,40 €, ΦΠΑ: 296.242,42 €).

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Διακήρυξη με Αρ. Πρωτ. 21717/27-05-2021 (A/A ΕΣΗΔΗΣ 133395)

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF