Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διακήρυξη με Αρ. Πρωτ. 36645/28-07-2022 για την Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) με οδηγό για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών οδικών εκδρομών και Πρακτικών Ασκήσεων φοιτητών του ΕΜΠ

Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) με οδηγό για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών οδικών εκδρομών και Πρακτικών Ασκήσεων φοιτητών του ΕΜΠ

Διακήρυξη Αρ.Πρωτ. 36645/28-07-2022 22PROC011018092

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού 22PROC011020410

Το εν λόγω αρχείο παρέχεται σε μορφή PDF