Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διακήρυξη με Αρ. Πρωτ. 36645/28-07-2022 για την Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) με οδηγό για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών οδικών εκδρομών και Πρακτικών Ασκήσεων φοιτητών του ΕΜΠ

Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) με οδηγό για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών οδικών εκδρομών και Πρακτικών Ασκήσεων φοιτητών του ΕΜΠ