Περιγραφή

H Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΜΠ είναι μία από τις πέντε υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Στήριξης και Σπουδών του ΕΜΠ.

Αποτελείται από επτά Τμήματα:

  • Τμήμα Προϋπολογισμού
  • Τμήμα Προμηθειών
  • Τμήμα Ελέγχου Δαπανών
  • Τμήμα Χρηματικού και Ταμείου
  • Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας
  • Τμήμα Μισθοδοσίας
  • Τμήμα Λογιστηρίου

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών βρίσκεται κάτω από την εποπτεία του Αντιπρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

Στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου Οικονομικών Υπηρεσιών της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου.

Στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας είναι διαθέσιμες πληροφορίες για το αντικείμενο και το προσωπικό της, ανακοινώσεις, διακηρύξεις διαγωνισμών, έντυπο υλικό, καθώς και οι προϋπολογισμοί του Ιδρύματος.