Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Διαγωνισμοί

Μίσθωση και παροχή υπηρεσιών συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Ιδρύματος

Διαγωνισμός με Αρ. Πρωτ. 40384/30-09-2021 για την «Μίσθωση και παροχή υπηρεσιών συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Ιδρύματος» ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21PROC009288801 Το εν λόγω… Περισσότερα »Μίσθωση και παροχή υπηρεσιών συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Ιδρύματος

Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και ανταλλακτικών Σχολών

Προμήθεια Eργαστηριακών αναλωσίμων και ανταλλακτικών Σχολών Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και ανταλλακτικών Σχολών, προϋπολογισμού 58.995,00€, μη συμπ. ΦΠΑ 24% (14.158,80€), ήτοι… Περισσότερα »Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και ανταλλακτικών Σχολών

Προμήθεια Μελανιών – Γραφικής Χαρτιού

Προμήθεια Μελανιών – Γραφικής και Χαρτιού Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία άνω των ορίων για την προμήθεια: α) Μελανιών, τόνερ (εκτυπωτών – πολυμηχανημάτων –… Περισσότερα »Προμήθεια Μελανιών – Γραφικής Χαρτιού

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού φοιτητικών υποθέσεων και απαραίτητου εξοπλισμού»

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού φοιτητικών υποθέσεων και απαραίτητου εξοπλισμού» Θέμα:Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολήςπροσφορών του εν εξελίξει… Περισσότερα »Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού φοιτητικών υποθέσεων και απαραίτητου εξοπλισμού»

Αναβάθμιση φωτισμού περιβάλλοντος χώρου Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου

Διακήρυξη με Αρ. Πρωτ. 21717/27-05-2021 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Αναβάθμιση φωτισμού περιβάλλοντος χώρου Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου» Περιγραφή:  Αντικείμενο της σύμβασης είναι η… Περισσότερα »Αναβάθμιση φωτισμού περιβάλλοντος χώρου Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου

Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού φοιτητικών υποθέσεων και απαραίτητου εξοπλισμού

Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού φοιτητικών υποθέσεων και απαραίτητου εξοπλισμού Περιγραφή: “Διακήρυξη με αριθ. πρωτ. 21895/28-05-2021 για την Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού φοιτητικών υποθέσεων και απαραίτητου… Περισσότερα »Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού φοιτητικών υποθέσεων και απαραίτητου εξοπλισμού

Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού και περιφερειακών συσκευών και επιστημονικών λογισμικών για τις ανάγκες των Σχολών του ΕΜΠ

Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού και περιφερειακών συσκευών και επιστημονικών λογισμικών για τις ανάγκες των Σχολών του ΕΜΠ Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την… Περισσότερα »Προμήθεια Η/Υ, εξοπλισμού και περιφερειακών συσκευών και επιστημονικών λογισμικών για τις ανάγκες των Σχολών του ΕΜΠ

Προμήθεια αδειών για το Microsoft Office 365 for Education (EES/Campus Agreement) για δύο (2) έτη

Προμήθεια αδειών για το Microsoft Office 365 for Education (EES/Campus Agreement) για δύο (2) έτη Περιγραφή: «Προμήθεια αδειών για το Microsoft Office 365 for Education (EES/Campus Agreement) για… Περισσότερα »Προμήθεια αδειών για το Microsoft Office 365 for Education (EES/Campus Agreement) για δύο (2) έτη