Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αναλυτική Περιγραφή των Κληροδοτημάτων του Ιδρύματος

Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικές περιγραφές των Κληροδοτημάτων του Ιδρύματος με πλήρη στοιχεία και Φωτογραφίες.

Μπέη Μ.

Κληροδότημα : Μπέη Μ. Αναλυτική περιγραφή Διαθήκη – Δωρεά: Θέσπιση βραβείου με απόφαση Συγκλήτου Βούληση διαθέτη: Χορήγηση ετήσιου βραβείου Αριστείας στη Ρομποτική & Αυτοματισμό, Κων/νος Μαυροειδής. “Constantinos… Περισσότερα »Μπέη Μ.

Γκιουρουνλαν – Βιοχάλκο

Κληροδότημα : Γκιουρουνλιάν – Βιοχάλκο Αναλυτική περιγραφή Διαθήκη – Δωρεά: Θέσπιση βραβείου με απόφαση Συγκλήτου Βούληση διαθέτη: Βράβευση των καλύτερων ερευνητικών μελετών σε θέματα βιομηχανικού ενδιαφέροντος από… Περισσότερα »Γκιουρουνλαν – Βιοχάλκο

Τσαντίλη Ε.

Κληροδότημα : Τσαντίλη Ε. Αναλυτική περιγραφή Διαθήκη – Δωρεά: Διαθήκη 31.10.1967. Αποδοχή Κληροδοτήματος – Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου της 30ης.10.1984 Βούληση διαθέτη: Υποτροφίες σε φοιτητές από Τερψιθέα Ναυπακτίας

Τρέκα Γ.

Κληροδότημα : Τρέκα Γ. Αναλυτική περιγραφή Διαθήκη – Δωρεά: Διαθήκη Γ. Τρέκα – Επίσημη Μετάφραση Φ093/735, Τροποποίηση όρων Διαθήκης Γ. Τρέκα Βούληση διαθέτη: Οικονομική ενίσχυση φοιτητών Σχολής… Περισσότερα »Τρέκα Γ.

Στρίγγου Α.

Κληροδότημα : Στρίγγου Α. Αναλυτική περιγραφή Διαθήκη – Δωρεά: Πρακτικά Δημοσίευσης Διαθήκης 8.3.1991. Ανακοίνωση Διαθήκης Υπουργείο Οικονομικών. Απόφαση της Συγκλήτου 19.7.1991 για την αποδοχή της κληρονομιάς… Περισσότερα »Στρίγγου Α.

Σαμαρά Δ.

Κληροδότημα : Παπασταύρου Α. Αναλυτική περιγραφή Διαθήκη – Δωρεά: Ανακοίνωση Δωρεάς της 2ας.12.1983. Αποδοχή Δωρεάς – Πρακτικό Συνεδρίασης Συγκλήτου της 2ας.12.1983 Βούληση διαθέτη: Βραβεία επίδοσης σε φοιτητές… Περισσότερα »Σαμαρά Δ.

Παπασταύρου Α.

Κληροδότημα : Παπασταύρου Α. Αναλυτική περιγραφή Διαθήκη – Δωρεά: Αποδοχή Δωρεάς – Πρακτικό Συνεδρίασης Συγκλήτου της 29ης.11.1974 Βούληση διαθέτη: Υποτροφίες σε φοιτητές από Τερψιθέα Ναυπακτίας

Οικονομίδη Λ.

Κληροδότημα : Οικονομίδη Λ. Αναλυτική περιγραφή Διαθήκη – Δωρεά: Δημόσια Διαθήκη της 21ης.5.1926. Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης Συγκλήτου της 27ης.10.1978 Βούληση διαθέτη: Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό σε… Περισσότερα »Οικονομίδη Λ.

Κυριαζή Π.

Κληροδότημα : Κυριαζή Π. Αναλυτική περιγραφή Διαθήκη – Δωρεά: Έγκριση σύστασης Κοινωφελούς Ιδρύματος ΦΕΚ αρ.83 τεύχος Β 9.2.1995. Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης Συγκλήτου της 11ης.7.2003 Βούληση… Περισσότερα »Κυριαζή Π.

Κρητικού Ν.

Κληροδότημα : Κρητικού Ν. Αναλυτική περιγραφή Διαθήκη – Δωρεά:  Ιδιόχειρη Διαθήκη της 29ης.9.1982Απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης Συγκλήτου της 13ης.2.1987 Βούληση διαθέτη: Βραβεία επίδοσης στα Μαθηματικά